BİLDİRİLER VE SUNUM

 

• Kongrenin resmi dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

• Bildiri sunacak yazardan kayıt ücreti alınmayacak, sadece 100 TL  baskı ücreti alınacaktır. Diğer yazarların kongreye katılmak için kayıt ücreti ödemeleri gerekmektedir.

• Kongreye bildiri sunarak katılacakların başvuru formlarının ve tam metin bildirilerinin 31 Aralık 2017 tarihine kadar Kongre Sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir. Başvuru Formu için burayı tıklayınız.

• Bildiriler Microsoft Word yazım programı kullanılarak yazım kurallarına uygun olarak hazırlanacak ve komur2018@gmail.com adresine e-posta ekinde gönderilecektir. Yazım Kuralları için burayı tıklayınız; Bildiri Şablonu için burayı tıklayınız.

• Sunulabilecek bildirilerin seçimi Bilimsel Kurul tarafından yapılacak ve bildirilerin değerlendirme sonuçları 31 Ocak 2018 tarihine kadar ilgili yazara bildirilecektir. Bildirilerin Son Durumu için burayı tıklayınız.

• Bildiri yazarı veya yazarlarından biri tarafından sunulur. Yazarı gelmeyen bildiri sunulmaz.

• Bildiriler için telif ücreti ödenmez.