KONGREDE İŞLENECEK KONULAR

1. Kömür Madenciliğinin Bilim ve Teknolojisi
• Arama ve Değerlendirme
• Havza Madenciliği
• Mekanize Kazı ve Tahkimat Uygulamaları
• Kömür Hazırlama ve Zenginleştirme
• Ultra Temiz Kömür Teknolojileri
• Kömür Yakma Teknolojileri ve Enerji Üretimi
• Demir-Çelik Endüstrisinde Kok Kömürü Kullanımı
• Delme ve Patlatma Teknolojileri
• Modelleme ve Bilgisayar Uygulamaları
• Denizaltı Madenciliği
• Açık İşletme Madenciliği
• Madencilik ve Çevre

2. Kömür Madenciliğinde İş Sağlığı ve Güvenliği
• Havalandırma
• Tahkimat
• Kendiliğinden Yanma, Gaz ve Toz Patlamaları
• İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
• Gürültü, Titreşim, Aydınlatma ve İklimlendirme
• Solunabilir Toz ve Pnömokonyoz
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Mevzuat ve Uygulamaları
• Madencilikte Risk Yönetimi ve Değerlendirme Yöntemleri
• Tahlisiye, Acil Durum ve Kriz Yönetimi

 

3. Kömür Madenciliğinde Ekonomi Politikaları ve Sosyal Sorunlar
• Geçmişten Günümüze Kömür Madenciliği
• Madencilikte Özelleştirme
• Üretim ve Tüketim Politikaları
• İş ve Maden Hukuku
• Kömür Kentlerindeki Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yaşam
• Kömür İşletmeciliğinin Sorunları
• Maden Mühendislerinin ve Çalışanların Eğitimi
• Kömür Piyasalarındaki Gelişmeler
• Madencilik Mevzuatı