ÖNEMLİ TARİHLER

 31 Ocak 2018 Kongreye Bildiri Sunarak Katılacakların Başvuru Formlarının  ve Tam Metin Bildirilerin Kongre Sekreterliğine Ulaştırılması
 28 Şubat 2018   Bildirilerin Kabul Edilip Edilmediğinin İlgili Yazara Bildirilmesi
 11 Mart 2018  Maden Makinaları ve Donanımı Sergisi'ne Katılacak veya Bildiriler Kitabına Reklam Verecek Kuruluşların Sergi veya Reklam Başvuru Formlarının Kongre Sekreterliğine Ulaştırılması
 11 Mart 2018 Kongreye Delege Olarak Katılacakların Başvuru Formlarının, Katılımcı Listelerinin ve Katılım Ücretlerinin İlgili Banka Hesabına Yatırılması